Saker og møtepapirer

Her legges ut saksframlegg og møteprotokoller fra styremøter fortløpende.

Møter 2021

Dato    Type                                                         Andre møtedok 
           
07.01.2021 Ordinær  Innkalling  Protokoll  Tiltaksplan2021   
        KulturminneRapport  
           

Møter 2020

Dato    Type                                                         Andre møtedok 
           
10.11.2020 Ordinær  Innkalling  Protokoll  Tiltaksplan2021   
           
4.11.2020 Opplæring  Program   NP styrenes rolle  
        Besøksforv mv   
        Juridiske rammer  
         StatensNaturoppsyn  
         
18.08.2020 Teams   Referat    
           
09.06.2020 Ordinær Innkalling Protokoll Saksframlegg  
     Formell innk   Forv.pl merknad 1  
        Forv.pl merknad 2  
     Følgebrev Mdir  
           
 25.02.2020  Konstituering  Innkalling Protokoll Tiltaksplan 2020   

      Tiltaksrapport 2019  
        Årsrapport 2019  
     
 
 08.01.2020 Tiltaksplan /FRU  Invitasjon Referat  

Møter 2019

Dato    Type                                                         Andre møtedok 
       
       
12.11.2019 Styremøte Innkalling Protokoll Tiltaksplan 2020-utkast  
        Forslaget til veileder  
      Skisser rasteplass  
     
27.08.2019 Styremøte Innkalling Protokoll FørsteutkastForv.plan  
           
05.07.2019 Styremøte Innkalling Protokoll    
           
02.04.2019 Styremøte Innkalling Protokoll Tiltaksplan 2019  
        Årsmelding 2018  
           
7.-8.02.2019 Styremøte Innkalling Protokoll

 Ecofact-rapport              

 
  Samarbeids-      Invitasjon rbd distrikter  
  møte     Referat samarbeidsmøte  
        Forslag innhold distriktsplan  
         Plandokumenter  
           
08.01.2019 Telefonmøte Innkalling Protokoll Tiltaksplan-utkast  

Møter 2018

Dato    Type                                                         Andre møtedok 
           
22.11.2018 Styremøte Innkalling Protokoll    
           
10.09.2018 Styremøte Innkalling Protokoll    
           
19.06.2018 Åpent møte Innkalling Protokoll Tiltaksplan-kj.spor 18  
    Referat åpent møte  
     
05.04.2018 Konst. Innkalling Protokoll Prosessplan forv.plan   
        Info om styrets arbeid  

      Tiltaksplan 2018  

      Tiltaksrapport 2017  
                                                                                                             

 

 

Møter 2017

Dato     Type                                                            Andre møtedok  
           
09.11.2017 Ordinær Innkalling Protokoll Prosessplan forv.plan  
         Status-tiltak 2017  

         
09.2017 Studietur     Rapport  
           
19.06.2017 Ordinær  Innkalling   Protokoll PlanRestaureringATV   
      PlanTiltakRundvannet  
        Fugleregistreringer  
06.03.2017   Ordinær        Innkalling Protokoll       Tiltaksplan- enkel              
 


Andre midler - oversikt      
                                        

Møter 2016

Dato    Type                                                         Andre møtedok 
           
30.11.2016  Ordinær        Innkalling Protokoll          Tiltak 2017                       
10.10.2016 Ordinær Innkalling Protokoll
 
15.09.2016 E-post Innkalling Protokoll    
10.05.2016   Konst. Innkalling Protokoll Tiltaksplan                     
02.05.2016 E-post

   

 

Møter 2015

Dato    Type                                                         Andre møtedok 
04.12.2015  Seminar Innkalling
Presentasjon                   
08.06.2015 E-post Innkalling Møteprotokoll    
24.03.2015  Ordinær Innkalling  Møteprotokoll     
07.01.2015  Ordinær       Innkalling  Møteprotokoll       Tiltaksplan  

Møter 2014

Dato Type    Andre møtedok  
16.12.2014 Tlf. Innkalling   Møteprotokoll   
28.10.2014 Ordinær Innkalling   Møteprotokoll  Skisser  innfallsport  
03.07.2014 Del sak
    Vedtak
   
30.06.2014   Ordinær     Innkalling   Møteprotokol

Rapp. og  Innfallsporter 

 
07.04.2014 Ordinær Innkalling    Møteprotokoll    

 

Møter 2013

DATO     Type                                                           Andre møtedok  
04.12.2013    Ordinær Innkalling  Møteprotokoll       Andre møtedok  
15.08.2013 Tlf. Innkalling Møteprotokoll    
17.06.2013 Ordinær Innkalling  Møteprotokoll    
06.05.2013 Konst Saksframlegg    Møteprotokoll      
         

 

       

(Publisert:23.11.2012 Sist endret:07.01.2021)