Faglig rådgivende utvalg

Styret skal samarbeide med andre berørte parter gjennom et bredt sammensatt faglig rådgivende utvalg. Et slikt rådgivende utvalg kan bestå av grunneiere, offentlig oppnevnte organer som friluftsorganisasjoner, andre organisasjoner, næringsliv, næringsorganisasjoner og reinbeitedistrikter.

Utvalget skal ha en reell rolle i forvaltningsarbeidet som styret vil rådføre seg med i de fleste saker. FRU vil også ha en viktig rolle i utarbeidelsen av forvaltningsplan for områdene.

Det legges opp til å ha to årlig møte mellom styret og det rådgivende utvalget.

Medlemmer i faglig rådgivende utvalg pr oktober 2013

Møtereferat

Møte                                                                                            Presentasjoner og annet

Møte 02.04.2019             Invitasjon             Referat                  Tiltaksplan 2019

Møte 19.06.2018             Invitasjon             Referat

Foredrag 19.06.2017                                                                  Foredrag Dag Gjerstad

Møte 30.11.2016             Invitasjon             Referat

Møte 24.03.2015             Invitasjon             Referat

Møte 07.01.2015             Invitasjon                                            Foreløpig tiltaksplan

Møte 01.12.2014             Invitasjon             Møte utsatt

Møte 08.10.2013             Invitasjon             Referat                     Alle presentasjoner samlet

(Publisert:20.11.2012 Sist endret:25.03.2019)