Styret

Verneområdestyret i Kvænangen. Fra venstre John Karlsen, Vera Wassnes, Ole Mathis Eira, Marit Kristine Hætta Sara, Tryggve Enoksen
Verneområdestyret i Kvænangen. Fra venstre John Karlsen, Vera Wassnes, Ole Mathis Eira, Marit Kristine Hætta Sara, Tryggve Enoksen

Verneområdestyret er forvaltningsmyndigheten for to områder;

Kvænangsbotn landskapsvernområde/Bađaávžži ja Gearbbet suodjemeahcci/Niemenaikun ja Kärpikän suojeluala og

Navitdalen landskapsvernområde/Návetvuomi suodjemeahcci/Navetanvuoman suojeluala.

Styret er delegert myndighet med hjemmel i naturmangfoldloven § 62. Miljødirektoratet har fastsatt vedtekter for styret.

Vedtekter gjeldende fra 10.09.2015 (trykk for å laste ned)

Styret er formelt oppnevnt av Miljødirektoratet (delegert fra Klima- og miljødepartementet) har representanter fra Kvænangen kommune (2 repr.), Sametinget (2 repr.) og Troms Fylkeskommune (1 repr.). Sammensetningen er fastsatt etter avtale mellom Sametinget og Staten (konsultasjon). De faste medlemmene i styret har personlig vara.

Representantene foreslås av sine respektive institusjoner. Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for hhv Kommunestyret, Fylkestinget og Sametinget.

KONTAKTINFORMASJON

Sittende styre er oppnevnt av miljødirektoratet i brev av 12.02.2018 og 03.01.2020. Funksjonstid for representanter er hhv 2021 (Sametinget) og 2023 (kommune og fylkeskommune). Faste representanter uthevet skrift. Personlig vara i kursiv skrift.

 

For Sametinget

Ole Mathis Eira tlf 481 72631                                  e-post: x.m.eira@hotmail.com

Karen Inga Eira    tlf 907 26 106               e-post: k-ine71@hotmail.com

Marit Kristine Hætta Sara tlf 404 99439                 e-post: mkrmathi@online.no

Per A. Bæhr    tlf 480 63 861                                        e-post: per.a.baehr@9520.no 

 

For Kvænangen kommune

Hanne Wiesener tlf 926 90177             e-post: hanne.wiesener@kvanangen.kommune.no

Eirik L. Mevik  tlf 416 87796                   e-post: eirik.l.mevik@kvanangen.kommune.no

 

Tryggve Enoksen tlf 997 60139                                   e-post: tryggve@lokvik.com

Aud Tove Tømmerbukt tlf 951 62334                            e-post: audtove@kraftlaget.no

 

For Troms Fylkeskommune

John R. Karlsen tlf 952 05542                                   e-post: john.karlsen@tffk.no

Silje Vollan Nilsen tlf 957 65198                                 e-post: silje.vollan.nilsen@tffk.no

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:16.09.2020)