Forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi

Forvaltningsplanen er ved siden av verneforskriften det viktigste styringsdokumentet for forvaltningsmyndigheten. Planen skal utdype og presisere verneforskriften og gi spesifikke regler for bruk og vern. 

Det utarbeides også besøksforvaltningsstrategi som inngår i forvaltningsplanen.

Dokumenter


Forvaltningsplan

 

Besøksforvaltningsstrategi (vedtatt 12.11.19)

 

Prosessplan  (23.03.2018)

 

Har du spørsmål til planarbeidet kan forvalteren kontaktes på e-post fmtrrub@fylkesmannen.no

(Publisert:15.11.2013 Sist endret:01.07.2020)