Fagrapporter

Eksempelbilde
Eksempelbilde, Foto: Naturfaglig utredning

I verneplanarbeidet har det blitt utredet ulike fagtema. I tillegg til rapportene er det en del fagdata og informasjon tilgjengelig på karttjenesten "Naturbase".

  • Kart Kvænangsbotn LVO se her (eksterne lenke)
  • Kart over Navitdalen LVO se her (ekstern lenke)

Fagrapporter

Klikk på rapportnavnet for å åpne/ laste ned

2019

  • Basiskartlegging etter NiN 2.0 i deler av Kvænangsbotn lvo, inkludert kartlegging etter Miljøstandard i Skog.
  • Sårbarhetskartlegging etter ny metode. Stier til Gearbbet og Dalstuene. 

2018

2016

2014

2012

2011

2005

2004

(Publisert:15.11.2013 Sist endret:28.08.2019)