Planer og publikasjoner

På denne siden legges ut informasjon om gjeldende planer, planer under arbeid - og historiske dokumenter

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:19.06.2013)

Informasjonsmateriell

Kvænangsbotn og Navitdalen Verneområdestyre har utarbeidet utkast til brosjyrer og plakater etter gammel designmal. Det jobbes med å utarbeide nye etter ny designmal.

(Publisert:16.04.2018)

Forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi

Forvaltningsplanen er ved siden av verneforskriften det viktigste styringsdokumentet for forvaltningsmyndigheten. Planen skal utdype og presisere verneforskriften og gi spesifikke regler for bruk og vern.  Det utarbeides også besøksforvaltningsstrategi som inngår i forvaltningsplanen.

(Publisert:15.11.2013 Sist endret:01.07.2020)

Fagrapporter

Eksempelbilde

I verneplanarbeidet har det blitt utredet ulike fagtema. I tillegg til rapportene er det en del fagdata og informasjon tilgjengelig på karttjenesten "Naturbase". Kart Kvænangsbotn LVO se her (eksterne lenke) Kart over Navitdalen LVO se her (ekstern lenke)

(Publisert:15.11.2013 Sist endret:28.08.2019)