Om landskapsvernområdet

Utsikt mot nord fra "Dalfjellet"
Utsikt mot nord fra "Dalfjellet", Foto: Rune Benonisen

Kvænangsbotn og Navidtalen landskapsvernområder er områder på hhv 104 kvkm og 188kvkm. Begge områdene ligger i Kvænangen kommune i Troms- se kart i naturbasen eller last ned pdf utgave. Områdene ble vedtatt vernet gjennom fastsettelse av kongelig resolusjon den 18.februar 2011

Landskapsvernområdene ligger i et område som har vært, og er, preget av samiske og kvenske naturbrukstradisjoner. Det offisielle navnet på verneområdene er en anerkjennelse av dette. Se navnene på forskriftene under. 

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:13.03.2017)