Vedtatt Besøksforvaltningsstrategi

Verneområdestyret gjorde den 12.11.2019 vedtak om godkjenning av besøksforvaltningsstrategien. 

Denne planen gir en oversikt over hvordan fovaltningsmyndigheten ønsker å arbeide for å sikre vernekvaliteter samtidig som en legger til rette for naturopplevelser. 

Plandokumentet finnes her

Denne planen henger sammen med forvaltningsplanen, som er under utarbeidelse. 

(Publisert:28.11.2019 Sist endret:18.11.2020)