Referat fra møte 8.10.2013

Foreløpig referat fra møtet mellom Faglig rådgivende utvalg og styret legges ut til godkjenning.

Det er utarbeidet referat fra møtet den 8.10.2013 i Kvænangsbotn. Møtet var mellom styret og medlemmer i faglig rådgivende utvalg. De som har merknader til referatet må melde dette på e-post til fmtrrub@fylkesmannen.no før 25 oktober.

Referatet og presentasjonene fra møtet kan lastes ned fra denne siden

(Publisert:17.10.2013)