Oppsummering fra styremøte 25 02 2020

Verneområdestyret hadde konstituerende møte den 25. februar i Sørstraumen. John Karlsen fortsetter som leder for styret. Det ble også vedtatt blant annet tiltaksplan for 2020 det vil si disponering av i alt Kr 700 000 kroner til tiltak i verneområdene.

Etter kommunevalget ble det oppnevnt ett nytt styremedlem fra Kvænangen kommune, Hanne Wiesener. Tryggve Enoksen ble re-oppnevnt. Fra Troms og Finnmark Fylkeskommune ble John Karlsen re-oppnevnt. Han ble også valgt av styret som leder og fortsetter derfor i ny periode. Vara er fortsatt Marit Kristine Hætta Sara. 

 

Tiltaksplan for 2020 beskriver disponering av i alt Kr 700 000,-. Nærmere beskrivelse av tiltakene finnes via styrets hjemmesider under "møtepapirer"

 

Styret behandlet også tiltaksrapport og årsrapport fra 2019. 

 

Kontakt -  Rune Benonisen mob 90660709 for mer informasjon. 

(Publisert:27.02.2020 Sist endret:18.11.2020)