Ønsker innspill til tiltak

Verneområdestyret har startet arbeidet med å utarbeide tiltaksplan for 2017. Styret onsker innspill og ideer til tiltak.

Hvert år får verneområdestyret midler til tiltak i og rundt verneområdene. Det kan være tilrettelegging for friluftsliv, informasjonstiltak, skjøtsel eller aktivitetstiltak. Styret ønsker innspill på de ideene som er lagt frem, og gjerne også forslag til andre tiltak.

Planen skal behandles av styret i desember og melde inn tiltak for finansiering i begynnelsen av januar.

Se plandokumentet her

(Publisert:11.11.2016)