Nytt kontor

Kontorlandskapet har plass til 4 personer. I tillegg er det tre ordinære kontorer.
Kontorlandskapet har plass til 4 personer. I tillegg er det tre ordinære kontorer., Foto: Rune Benonisen

Forvalteren for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO har fått nytt kontor i Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen. Kontoret vil være bemannet normalt hver onsdag.

Kvænangshagen Verrde - Sørstraumen driftes av Halti Næringshage AS. Bygget er opprinnelig en skole, men er nå pusset opp og tilpasset kontordrift. Kvænangshagen ligger rett ved E6 - se kart her

Forvalteren for Kvænangsbotn og Navidalen LVO jobber også for Reisa nasjonalparkstyre. De to styrene har blitt enig om at forvaltningsknutepunktet for forvalteren er på Halti - Storslett, men at det skal være kontordager i Kvænangen. Normalt vil kontoret være bemannet hver onsdag.

Vi tar gjerne mot besøk for de som ønsker å ta en prat om forvaltningen av verneområdene. På grunn av tidvis vanskelige kjøreforhold og andre møter og hendelser kan det være lurt å ringe på forhånd for å sjekke om forvalteren er til stede. Uansett- alle er hjertelig velkommen til vårt nye kontor.

Kantina

Bilde øverst: Kontorlandskapet

Bilde over: Kantina

 

(Publisert:20.11.2013)