Ny leder i verneområdestyret

Inger Jørstad har hatt ønske om å tre tilbake som leder for verneområdestyret. Styret har i møte den 28.10.2014 valg Tore Forsberg som ny leder.

Inger Jørstad fortsetter som medlem i styret.

Tore Forsberg er fra Alta og representerer sametinget i verneområdestyret.

(Publisert:31.10.2014)