Ny artikkel

INVITASJON TIL MØTE MED RÅDGIVENDE UTVALG OG ANDRE INTERESSERTE 8. JANUAR 2020 kl 17.30 - SØRSTRAUMEN

Verneområdestyret inviterer til møte for å diskutere tiltak for 2020. Det vil si tilrettelegging, informasjon og skjøtselstiltak. 

Utkast til tiltaksplan finnes her. Det er også utarbeidet skisser for videre utvikling av innfallsporten ved Sørstraumen. Det skal velges mellom disse. Tegninger finnes her.

Møtet er i Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen og starter kl 17.30 med enkel servering. 

Påmelding sendes til e-post fmtrrub@fylkesmannen.no senest 5. januar kl 20.00

(Publisert:03.01.2020 Sist endret:18.11.2020)