Avslutning av prosjekt "Innfallsport til natur, kultur og næring i Kvænangen"

Utsnitt fra informasjonsrommet ved Innfallsport til natur, kultur og næring i Kvænangen. Her skal det etterhvert monteres info-plakater på veggene samt noe digitale lyd og bildeenheter. Foto: Ragnhild Enoksen
Utsnitt fra informasjonsrommet ved Innfallsport til natur, kultur og næring i Kvænangen. Her skal det etterhvert monteres info-plakater på veggene samt noe digitale lyd og bildeenheter. Foto: Ragnhild Enoksen

Avslutning av prosjektet - "Innfallsport til natur, kultur og næring i Kvænangen"

Kvænangsbotn og Navitdalen VO styre har den 20.11.2018 sendt over sluttrapport for prosjektet «innfallsport til natur, kultur og næring i Kvænangen».

Dette er innfallsport til både verneområder i Kvænangen og til natur, kultur og næring for øvrig. Prosjektet har hatt flere faser, og har pågått i perioder siden 2015.

 Selv om det gjenstår noe montering anser vi prosjektet som formelt avsluttet.

 Troms Fylkeskommune, Statskog og Kvænangen kommune har sammen med verneområdestyret bidratt med finansieringen av prosjektets ulike faser.

Vi vil med dette få takke alle bidragsytere til gjennomføring av prosjektet.

 

Se Prosjektrapport for siste fase av prosjektet.

 

Øvrige dokumenter som beskriver gangen i arbeidet finnes på verneområdestyrets hjemmesider – se http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/Tiltak-og-prosjekt/Prosjekter/Innfallsport-Sorstraumen/

(Publisert:20.11.2018 Sist endret:18.11.2020)