Nasjonalparkmagasinet 2014

Nasjonalparkmagasinet 2014 har artikler om bla Kvænangsbotn LVO. Magasinet er et samarbeid mellom verneområdestyrene i Nord-Troms, kommuner og flere partnere. Bladet vil bli distribuert til alle husstander i regionen begynnelsen av juli 2014.

Magasinet kan også leses via våre nettsider.

Nasjonalparkmagasinet 2014 leses her - http://issuu.com/harstadtidende/docs/allesider_2/1

(Publisert:02.07.2014)