Innfallsport ved Kvænangshagen - ny skisse

Skisseplanen for innfallsport ved Kvænangshagen er revidert. Verneområdestyret skal behandle saken i slutten av august.

Styret ønsker innspill fra publikum på skissene innen 20.august 2015.

Verneområdestyret og samarbeidspartnere har arbeidet med etablering av innfallsport / besøkspunkt ved Kvænangshagen Verdde. Det er tidligere utarbeidet skisser for anlegget. Skissene er nå revidert etter de innspill som er kommet fra lokale samarbeidspartnere.

De nye skissene ser du her

Planene er også i tråd med den nye designmanualen som merkevarestrategien for nasjonalparker og andre verneområder legger opp til.

Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder ønsker innspill på de skissene som er lagt frem. 

Planløsningen er presentert som en ny løsning i forhold til det som var lagt frem tidligere.

Selve infoplassen er skissert i tre alternativer. Det er kun ett av disse som kan brukes.

Styret legger opp til å ha et åpent møte om saken før det gjøres vedtak. Det vil bli sendt ut særskilt invitasjon.

 

Spørsmål kan rettes til forvalter Rune Benonisen

(Publisert:02.07.2015)