Forslag tiltakplan 2016

Forslag tiltaksplan for 2016 er lagt frem.

Verneområdestyret har fastsatt en foreløpig tiltaksplan den 20.12.2015. Se planen her. Det har tidligere vært åpnet for innspill til planen.

Styret fremmer planen for finansiering den 8. januar 2016 og vil etter bevilgning gjøre endelig prioritering av tiltakene. Det vil bli sendt ut invitasjon til møte.

(Publisert:05.01.2016)