Grensen for verneområdene er merket i terrengetLanskapet i KvænangsdalenFlekkmarihånd er en vanlig vekst i KvænangsbotnVed Saiva i Navitdalen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0023.JPGPå stien innover mot Storfossen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0017.JPGUtsikt østover BadaavziStorfossenDalstuen i Kvænangsbotn LVOKvænangselva ved Dalstuen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/2014-08-12 09.47.55.jpg/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0033.JPGKvalvatn i Kvænangsbotn LVOKvænangselvaNavitdalen - Utsikt mot nord Foto: JanROlsen

Kvænangsbotn og Navitdalen LVO

Den offisielle informasjonssiden fra Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet og består av representanter fra Kvænangen kommune, Troms fylkeskommune og Sametinget. Styret har myndighet til å forvalte områdene innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriftene for de enkelte verneområdene. Verneområdestyret skal gjennom sitt arbeid sørge for at verneområdene forvaltes i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Styret har normalt 4-6 møter i året.

Styret har tilknyttet en forvalter som forestår den daglige driften og er sekreteriat for styret.


Nyheter

Nasjonalparkmagasinet 2014
(Publisert:02.07.2014 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Styret ønsker innspill til innholdet i informasjonsbrosjyre og informasjonsplakater
(Publisert:14.04.2014 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Parti fra Kvænangselva
Møtepapirer til styremøte 04.12.2013 lagt ut
(Publisert:21.11.2013 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Kontorlandskapet har plass til 4 personer. I tillegg er det tre ordinære kontorer.
Nytt kontor
(Publisert:20.11.2013 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Utsikt mot nordøst innerst i Navitdalen
Fagrapporter lagt ut
(Publisert:15.11.2013 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Referat fra møte 8.10.2013
(Publisert:17.10.2013 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Nye nettsider tatt i bruk
(Publisert:29.11.2011 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
37 artiklar totalt. Viser treff 30 - 37
  1. «
  2. <
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
Søk i artiklar

Begge LVO ligger i Kvænangen kommune. Kvænangsbotn LVO ligger i sin helhet på Statsgrunn. Navitdalen LVO ligger dels på privat grunn i tillegg til Statsgrunn.

Eksterne lenker

Kvænangen kommune

Statskog

Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Troms