Grensen for verneområdene er merket i terrengetLanskapet i KvænangsdalenFlekkmarihånd er en vanlig vekst i KvænangsbotnVed Saiva i Navitdalen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0023.JPGPå stien innover mot Storfossen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0017.JPGUtsikt østover BadaavziStorfossenDalstuen i Kvænangsbotn LVOKvænangselva ved Dalstuen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/2014-08-12 09.47.55.jpg/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0033.JPGKvalvatn i Kvænangsbotn LVOKvænangselvaNavitdalen - Utsikt mot nord Foto: JanROlsen

Kvænangsbotn og Navitdalen LVO

Den offisielle informasjonssiden fra Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet og består av representanter fra Kvænangen kommune, Troms fylkeskommune og Sametinget. Styret har myndighet til å forvalte områdene innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriftene for de enkelte verneområdene. Verneområdestyret skal gjennom sitt arbeid sørge for at verneområdene forvaltes i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Styret har normalt 4-6 møter i året.

Styret har tilknyttet en forvalter som forestår den daglige driften og er sekreteriat for styret.


Nyheter

Vil du jobbe med verneområdene i Kvænangen?
(Publisert:19.09.2016 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Forslag tiltakplan 2016
(Publisert:05.01.2016 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Innfallsport ved Kvænangshagen - ny skisse
(Publisert:02.07.2015 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Bør verneområdestyret i Kvænangen slå seg sammen med Reisa nasjonalparkstyre?
(Publisert:26.03.2015 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Protokoll fra styremøte 24.03.2015
(Publisert:26.03.2015 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Det er mye Flekkmariahand langs stien til Dalstuen.
Styremøte 01-12-2014
(Publisert:20.11.2014 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Ny leder i verneområdestyret
(Publisert:31.10.2014 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Skisseforslag innfallsport Sørstraumen
(Publisert:31.10.2014 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Ny fagrapport - Naturverdier i Navitdalen og Kvænangsbotn LVO
(Publisert:03.07.2014 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Melding om delegert vedtak
(Publisert:03.07.2014 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
37 artiklar totalt. Viser treff 20 - 30
  1. «
  2. <
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. >
  8. »
Søk i artiklar

Begge LVO ligger i Kvænangen kommune. Kvænangsbotn LVO ligger i sin helhet på Statsgrunn. Navitdalen LVO ligger dels på privat grunn i tillegg til Statsgrunn.

Eksterne lenker

Kvænangen kommune

Statskog

Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Troms