Grensen for verneområdene er merket i terrengetLanskapet i KvænangsdalenFlekkmarihånd er en vanlig vekst i KvænangsbotnVed Saiva i Navitdalen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0023.JPGPå stien innover mot Storfossen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0017.JPGUtsikt østover BadaavziStorfossenDalstuen i Kvænangsbotn LVOKvænangselva ved Dalstuen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/2014-08-12 09.47.55.jpg/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0033.JPGKvalvatn i Kvænangsbotn LVOKvænangselvaNavitdalen - Utsikt mot nord Foto: JanROlsen

Kvænangsbotn og Navitdalen LVO

Den offisielle informasjonssiden fra Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet og består av representanter fra Kvænangen kommune, Troms fylkeskommune og Sametinget. Styret har myndighet til å forvalte områdene innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriftene for de enkelte verneområdene. Verneområdestyret skal gjennom sitt arbeid sørge for at verneområdene forvaltes i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Styret har normalt 4-6 møter i året.

Styret har tilknyttet en forvalter som forestår den daglige driften og er sekreteriat for styret.


Nyheter

Tiltaksplan for 2019
(Publisert:18.12.2018 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Utsnitt fra informasjonsrommet ved Innfallsport til natur, kultur og næring i Kvænangen. Her skal det etterhvert monteres info-plakater på veggene samt noe digitale lyd og bildeenheter. Foto: Ragnhild Enoksen
Avslutning av prosjekt "Innfallsport til natur, kultur og næring i Kvænangen"
(Publisert:20.11.2018 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Invitasjon til åpent møte 19. juni kl 18.00
(Publisert:11.06.2018 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Protokoll fra styremøte 5. april 2018
(Publisert:12.04.2018 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Styremøte 5. april 2018. Sakspapirer lagt ut
(Publisert:26.03.2018 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Sakspapirer til styremøte 19.juni 2017
(Publisert:15.06.2017 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Protokoll fra styremøte 06.03.2017
(Publisert:14.03.2017 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Møtepapirer styremøte 6.3.2017
(Publisert:01.03.2017 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Ønsker innspill til tiltak
(Publisert:11.11.2016 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
Protokoll fra styremøte 15. sept
(Publisert:26.09.2016 Sist endret:18.11.2020)
Les mer»
37 artiklar totalt. Viser treff 10 - 20
  1. «
  2. <
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. >
  8. »
Søk i artiklar

Begge LVO ligger i Kvænangen kommune. Kvænangsbotn LVO ligger i sin helhet på Statsgrunn. Navitdalen LVO ligger dels på privat grunn i tillegg til Statsgrunn.

Eksterne lenker

Kvænangen kommune

Statskog

Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Troms