Norsk Stålkonstruksjonpris 2019 til brua over Fantesteinvatnet

Brua over Fantesteinvatnet
Brua over Fantesteinvatnet, Foto: Live Andrea Sulheim

Brua over Fantesteinvatnet vart tildelt Norsk Stålkonstruksjonspris 2019.

«Juryen har valgt å premiere en bro som gjør svært mye ut av svært lite. Brua er del av en velplanlagt vandring i spektakulære omgivelser, og som i sin utforming velger å «gjøre alle inngrep så usynlige som mulig, for å rette fokus mot naturen…».

Det heiter vidare i grunngjevinga frå juryen: 

"Prosjektet er spektakulært i sin enkelhet og beskjedenhet. Umiddelbart virker brokonstruksjonen helt usannsynlig, men ved nærmere ettertanke er den allikevel helt logisk i sitt samvirke mellom konstruksjon og sted, mellom stålets strekk og «godt berg i dagen». 47 meters spenn er løst med en 20 millimeter høy oppspent konstruksjon, ladet med intelligens, som resulterer i en optimal ressursbruk. Dette er allikevel utført med helt standard materialer og byggemetoder. Resultatet er uhyre elegant.

Det prisverdige ved dette prosjektet ligger ikke bare i den intelligente måten konstruksjonen er løst på, men også nettopp viljen til å tre tilbake, til ikke å lage et «signal» som mange ofte blir fristet til, men til å la naturen få lov til å være hovedsaken."

Dette har vore eit svært uvanleg prosjekt for oss i nasjonalparkforvaltninga, og vi er svært glade for at Miljødirektoratet gav oss i Jotunheimen sjansen til å utforme ein heilt spesiell innfallsport her ved Sognefjellshytta.

Vi vil takke alle dei flinka fagfolka og samarbeidspartane som gjorde det mogleg å realisere dette prosjektet - både brukonstruksjonen og den komplette innfallsporten. Det var særleg desse personane vi hadde jamleg kontakt med undervegs i prosessen:

  • Ragnhild Momrak i Dronninga Landskap AS - landskapsarkitekt samla anlegg
  • Florian Kosche i DIFK Kosche AS - bruingeniør 
  • Stryvo v/ Jostein Bøe, Ard Mikal Kleppe og Bengt Sigurd Støyva - stålarbeid
  • Tore Valstad i NGI - geotekniker 
  • Petter Bråthen og Jon Ove Bolstad i Ottadalen Anlegg - terrengarbeid
  • Steinar Løkken i Nordplan - byggeleiing
  • Råmund Mundhjeld - Sognefjellshytta
  • Hege Husby Talsnes og Olav Nord-Varhaug - Miljødirektoratet
(Publisert:04.11.2019 Sist endret:17.04.2020)