Styremedlemmer


Medlemmane i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikarar.

Under er ei oversikt over styremedlemmer, både før og nå.

2020-2023:

Rolle Medlem Varamedlem Representerer
Leiar Leif Solemsli Kristin Bakke Lajord Vang kommune
Nestleiar Marit Sletten Rolv Enersvold Lom kommune
styremedlem Hilmar Høl Anne Kauppi Årdal kommmune
styremedlem Ivar Kvalen Marit Aakre Tennø Luster kommune
styremedlem
Harald Sve Bjørndal
Live Langøygard Vågå kommune
styremedlem
Trude Brosvik
Aleksander Øren Heen Vestland fylkeskommune
styremedlem
Kjersti Bjørnstad 
Svein Håvar Korshavn
Innlandet fylkeskommune

Styret vart oppnemnd av Miljødirektoratet i brev av 03.03.2020 og konstituert i møte 18. mars 2020.

2016-2019:

Rolle Medlem Varamedlem Representerer
leiar Ivar Kvalen Marit Aakre Tennø
Luster kommune
nestleiar Iselin Jonassen Svein Blankenborg Vågå kommune
styremedlem Bjarne Eiolf Holø Anne-Lise Marstein Lom kommune
styremedlem Leif Solemsli Kari Bø Wangensteen Vang kommune
styremedlem
Sandra Opheim Arild Ingar Lægreid Årdal kommmune
styremedlem
Aleksander Øren Heen
Senea Sabanovic Sogn og Fjordane fylkeskommune
styremedlem
Aud Hove (2016-17)
Kjersti Bjørnstad (2018-19)  
Øystein Andreassen Oppland fylkeskommune

Styret vart oppnemnd av Miljødirektoratet 01.februar 2016. Samansetninga vart korrigert i brev datert 16.februar 2016. Styret vart konstituert på styremøte 24.februar 2016.
Det vart ei endring i styresamansetnad f.o.m. 2018 - sjå brev av 04-12-2017 frå Miljødirektoratet.

2012-2016:

Rolle Medlem Varamedlem Representerer
leiar Mai Bakken Bjarne Eiolf Holø Lom kommune
nestleiar Ivar Kvalen Marit Tennø Luster kommune
styremedlem Iselin Jonassen Ivar Vistekleiven  Vågå kommune
styremedlem Vidar Eltun Aud Irene Hamre Rogn Vang kommune
styremedlem Arild Ingar Lægreid Marie Helene Hollevik Brandsdal Årdal kommmune
styremedlem Frida Melvær Aleksander Heen Sogn og Fjordane fylkeskommune
styremedlem Jørand Ødegård Lunde  Tor Jevnheim Oppland fylkeskommune

Styret vart oppnemnd av Miljøverndepartementet 17.januar 2012 og konstituert i møte 23.mars 2012.
I brev dater 19.07.2013 er Ivar Vistekleiven oppnmend som nytt varamedlem for Iselin Jonassen som medlem for Vågå kommune.

2011:

 Rolle Medlem Varamedlem Representerer 
 leiar Rune Øygard  Astrid Marie Sveen Løkken Vågå kommune
nestleiar Anders Bolstad  Nelly Torunn Øygard Luster kommune
styremedlem Mai Bakken  Simen Bjørgen Lom kommune
styremedlem Knut O. Haalien  Elisabeth Myhre Vang kommune
styremedlem Arild Ingar Lægreid  Marie Helene Brandsdal Årdal kommune
styremedlem Randi Rønnekleiv Melvær  Arne Hovland Sogn og Fjordane fylkeskommune
styremedlem Anne Marie Bagstad Jøranli  Jørand Ødegård Lunde Oppland fylkeskommune

 Styret vart oppnemnd av Miljøverndepartementet 31. mars 2011 og konstituert i møte 14.juni 2011.

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:30.03.2020)