Protokoll styremøte

Dvergbjørk i haustfargar.

 

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Nasjonalparkstyre for Jotunheimen og Utladalen. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og styret er vedtaksmynde.  

Protokollen er også tilgjengeleg gjennom linken frå denne sida til Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Søknadar til styret er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

Protokollane er sortert etter årstall og nummerert.

 

 2020

Styremøteprotokollar for 2020

(Publisert:13.01.2020 Sist endret:01.10.2020)

2019

Styremøteprotokollar for 2019

(Publisert:24.04.2019 Sist endret:13.01.2020)

2018

Styremøteprotokollar for 2018

2017

Styremøteprotokollar for 2017  

2016

Styremøteprotokollar for 2016

2015

Styremøteprotokollar for 2015

2014

Styremøteprotokollar for 2014

2013

Styremøteprotokollar for 2013

2012

Styremøteprotokollar for 2012

2011

Styremøteprotokollar for 2011