Protokoll AU-møte

Grønkurle.


Protokoll for arbeidsutvalet for Nasjonalparkstyre for Jotunheimen og Utladalen er den offisielle møteboka for utvalet. Utvalet kan handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og utvalet er vedtaksmynde.

Protokollen for arbeidsutvalet er også tilgjengeleg gjennom linken frå denne sida til Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Søknadar til styret som er handsama i arbeidsutvalet er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

Protokollane er sortert etter årstall og nummerert.

 2020

Arbeidsutvalsprotokollar for 2020 Protokoll arbeidsutvalsmøte 1_2020 24. januar Protokoll arbeidsutvalsmøte 2_2020 15. april        

(Publisert:15.04.2020)

2019

Arbeidsutvalsprotokollar for 2019

(Publisert:25.09.2019 Sist endret:15.04.2020)

2018

Arbeidsutvalsprotokollar for 2018

2017

Arbeidsutvalsprotokollar for 2017

2016

Arbeidsutvalsprotokollar for 2016

2015

Arbeidsutvalsprotokollar for 2015

2014

Arbeidsutvalsprotokollar for 2014

2013

Arbeidsutvalsprotokollar for 2013

2012

Arbeidsutvalsprotokollar for 2012