Arbeidsutval

Noreg og Nordeuropa sitt høgast uregulerte vassfall - 273 meter fritt fall
Styret kan velgje å nedsette eit arbeidsutval. Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalet handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane.

2016-2019:

leiar Ivar Kvalen
medlem Iselin Jonassen
medlem Bjarne E. Holø

 

2012-2015:

leiar Mai Bakken
medlem Ivar Kvalen
medlem Iselin Jonassen

 

2011:

leiar Rune Øygard 
medlem Anders Bolstad 
medlem Mai Bakken 
(Publisert:29.11.2011 Sist endret:04.07.2017)