Administrativt kontaktutval

I stillingsinstruks for nasjonalpark/verneområdeforvalter blir det understreka at "forvalteren bør holde seg godt orientert om lokale og regionale planprosesser/prosjekt som kan ha betydning/relevans for forvaltningen av verneområdet og dets tilstøtende areal."

I instruksen heiter det vidare: "Forvalteren skal sikre at det oppnås god kontakt med og kunnskap om lokalmiljøet. Forvalteren må derfor sørge for å ha god kontakt med de berørte kommunene og fylkeskommunen. Der det opprettes administrativt fag-/kontaktutvalg for å formalisere forvalterens administrative kontakt mot kommunene og fylkeskommunen, skal forvalteren være sekretær for utvalget."

Kvar av dei 5 kommunane og 2 fylkeskommunane med areal innan verneområda har oppnemnt sine representantar til administrativt kontaktutval.

Jotunheimen og Utladalen - Administrativt kontaktutvalg 

Kommune

Representant

Vara

Årdal

Rådmann Stig Stark-Johansen
Stig.Stark-Johansen@ardal.kommune.no

 

Vågå

Ingunn Moen Helland 
Plan- og miljøvernrådgjevar 
ingunn.moen.helland@vaga.kommune.no

Plan- og miljøvernrådgjevar Laila I. Nersveen
laila.nersveen@vaga.kommune.no

Lom

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar sander.saelthun@lom.kommune.no

 

Luster

Fagleiar landbruk og naturforvaltning Magnus Snøtun magnus.snotun@luster.kommune.no  

 

Vang

postmottak@vang.kommune.no 

 

Innlandet fylkeskommune

(Før: Jon Halvor Midtmageli)

-

Vestland fylkeskommune

Lars Grøteide 
Lars.Groteide@sfj.no

-

Norsk Fjellsenter

Dagleg leiar Mai Bakken
mai@norskfjellsenter.no

-

(Publisert:30.04.2013 Sist endret:24.08.2020)