Temakart

Vianvang (bergfrue) rosett
Vianvang (bergfrue) rosett, Foto: Kari Sveen

I samband ulike prosjekt/arbeid vert det ofte utarbeida temavise kart for verneområda. Etter kvart som eldre kart vert digitalt tilgjengelege og nye kjem til, vert dei lagt ut her.

 


Vest-Jotunheimen villreinområde   Oversikt
    Vinterbeite bukk
    Vinterbeite simle og ungdyr
    Vårbeite
    Sommarbeite
    Trekkruter