Møte i fagleg rådgjevande utval 2012

Bødalen
Bødalen, Foto: Steinar Lund

Det årlege dialogmøtet mellom nasjonalparkstyret og det fagleg rådgjevande utvalet vart halde i Fjærland 31. oktober 2012.

Det fagleg rådgjevande utvalet skal kome med innspel til forvaltninga av nasjonalparken. Utvalet er sett saman av representantar frå ulike brukarinteresser knytt til nasjonalparken. Meir om det fagleg rådgjevande utvalet finn du her

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:01.10.2014)