Kontakt

Nasjonalparkforvaltaren har kontorplass i Luster rådhus i Gaupne. Foto: Liv Byrkjeland
Nasjonalparkforvaltaren har kontorplass i Luster rådhus i Gaupne. Foto: Liv Byrkjeland

Søknadar til Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre behandlar søknadar etter verneforskrifta for Jostedalsbreen nasjonalpark og naturmangfaldlova § 48 (dispensasjonsheimel).

(Publisert:18.10.2012 Sist endret:07.10.2014)

Sekretariat for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Nasjonalparkforvaltaren jobber som sekretær for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre, og førebur saker for styret. Forvaltaren lagar planar for verneområdet og sørger for at tiltak blir fulgt opp. Maria C. Knagenhjelm er tilsett som nasjonalparkforvaltar for Jostedalsbreen. Hennes e-postadresse er fmsfmck@fylkesmannen.no med telefonnummer 57 64 31 37 eller 93 66 42 56.

(Publisert:03.10.2012 Sist endret:21.09.2015)

SNO Jostedalsbreen

Anne Rudsengen er Statens naturoppsyn sin representant i Jostedalsbreen nasjonalpark.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:21.09.2015)

Lenkjer

Lenkjer til relevante sider knytt til Jostedalsbreen nasjonalpark.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:17.09.2013)