Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

Møtekalender

Våren 2019 er det planlagt to styremøte:

22.februar

29.-30.april

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

I periodane mellom styremøta behandlar verneområdestyret saker fortløpande per epost. Vedtak i desse sakene vert lagt ut under "styredokument".

Møter for nasjonalparkstyre er opne offentlege møter. Sekretariatet sender innkalling til styret per mail med sakspapir i tillegg til at møtet vert offentleg tilgjengeleg på styret si nettside.

Etter møtet vert det ført protokoll som er tilgjengeleg under "styredokument". Dette er grunnlag for utsending av vedtaksbrev. Protokoll og vedtaksbrev vert sendt per mail til Miljødirektoratet, Fylkesmannen og kommune som er involvert.

 

Offentlege dokument som ikkje er unnateke frå offentlegheita kan søkast opp via offentleg elektronisk postjournal (OEP).