Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

Kontakt

Ved Kallskaret
Ved Kallskaret, Foto: Asbjørn Børset

Førespurnader og søknader til styret skal sendast til:

Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen
Norsk Fjordsenter
6216 Geiranger
E-post: fmmrinny@fylkesmannen.no

Kontaktar og søknadar som skriftleg vert stila til denne adressa, vert automatisk arkivert og søkbar i den offentlege elektroniske postjournalen (OEP). Desse vert også automatisk sendt til verneområdeforvaltar som førebur sakene for styret. Ved andre typar kontaktar eller spørsmål, kan verneområdeforvaltar kontaktast direkte.

Statens Naturoppsyn (SNO)  er tilsynsmyndigheit og skal blant anna følgje med på at brukarar av verneområda overheld forskrifter og forvaltningsvedtak. Blant anna er det vanleg å sette vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta.

 

Ansvar Kontaktinfo
Verneområdeforvaltar

Ingvild Hansen Nystad

Besøksadresse: Norsk fjordsenter, 6216 Geiranger

Postadresse: Verneområdeforvaltar hos Fylkesmannen,

Postboks 2520, 6404 Molde

Tlf. 712 58 486 / mob. 92820034
fmmrinny@fylkesmannen.no

Naturoppsyn (SNO Geiranger)

Kjell Hansen


Norsk fjordsenter, 6216 Geiranger

mob. 901 64 801
kjell.hansen@miljodir.no

 

 

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:24.05.2016)