Kongelig resolusjon

Tidligere Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell


Etter norsk statsskikk skal de viktigste vedtakene formelt fattes av "Kongen i statsråd". Disse blir gjort av en samlet regjering under ledelse av Kongen og blir kalt kongelig resolusjoner.  Opprettelsen av Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat ble vedtatt av Kongen i statsråd 27.04.2012.

I saksfremlegget framgår grunnlaget for vernet samt vurdering av alle høringsuttalelsene til verneplanen. Disse vurderingene gir viktige føringer for hvordan verneforskriften skal tolkes og hva som skal legges til grunn i den videre forvaltningen av verneområdene.

Relaterte dokumenter

Verneplan for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat

(Publisert:30.07.2014 Sist endret:31.07.2014)