Forvaltningsplan

 

Forvaltningsplanen skal utdype og presisere de enkelte verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarlig for utarbeiding av forvaltningsplanen

Planen er et praktisk hjelpemiddel som skal sikre en helhetlig forvaltning. Planen gir konkrete forvaltnings- eller bevaringsmål for området, retningslinjer for bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. På denne måten bidrar forvaltningsplanen til å opprettholde og fremme naturverdiene i verneområdet.

Forvaltningsplanen kan ikke inneholde retningslinjer eller tiltak som er i strid med verneforskriftene. I en del tilfeller vil det være behov for skjøtselstiltak for å ta vare på naturkvaliteter i området i tråd med verneformålet.

Et forslag til forvaltningsplan for Fulufjellet nasjonalpark er sendt på høring til grunneiere og andre berørte, samt til aktuelle lokale og regionale etater og organisasjoner. Trykk på lenken under for å lese forslaget til planen.

Forslag til forvaltningsplan for Fulufjellet nasjonalpark, oktober 2013.

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:06.11.2014)