Brosjyrer og årsmeldinger

I tillegg til en brosjyre som er utarbeida for verneområdet, blir det årlig utarbeida rapporter som både viser status for verneområdet og tiltak som er gjennomført.

Brosjyre for Fulufjellet nasjonalpark er utarbeida av Miljødirektoratet etter en felles mal for alle nasjonalparker. Denne brosjyra er trykt opp i mange eksempler og er gjort tilgjengelig der det er naturlig at slik informasjon er tilgjengelig.

Ulike institusjoner/prosjekt har ulike behov for rapportering. Noen rapporter jevnlig (typisk årlig), mens andre utarbeider bare en sluttrapport. Under er en enkel tabell som er kopla mot ulike rapporter:

Institusjon/prosjekt                                  2012 2013 2014 2015 2016  2017 
SNO   X  X  X    
Nasjonalparkstyret for Fulufjellet        X  X  
             

 

(Publisert:28.07.2014 Sist endret:10.05.2017)