Tiltak ved Storbekkåsen

Framsiden til info-porten. På bildet: Styreleder Ole Martin Nordarhaug og Trond Skåret
Framsiden til info-porten. På bildet: Styreleder Ole Martin Nordarhaug og Trond Skåret, Foto: Henriette Kildahl

 

Hovedinnfallsporten for Fulufjellet nasjonalpark begynner å ta form

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet har i år bl.a. brukt midler på å få på plass en informasjonsport som et ledd i å etablere en hovedinnfallsport for Fulufjellet nasjonalpark ved Storbekkåsen. Informasjonsporten består av to steinplater som er gravd ned i bakken og støpt fast. Det er også lagt belegg bruddheller rundt steinplatene, alt steinmateriale er av lokal stein (trysilsandstein). Neste år vil det blir montert informasjon om nasjonalparken mm. på steinplatene, og vi vil jobbe videre med å ferdigstille hovedinnfallsporten. Dette tror vi blir kjempe fint!

Henvisningsskiltet som står ved Storbekkåsen har fått en ny glans! Skiltet er restaurerte og vil nå, klart og tydelig, vise vei til ulike turmål i området. God tur!

Framsidebilde av info-porten

Henvisningsskilt

(Publisert:17.10.2014)