Tilskuddsordninger for naturforvaltningstiltak i 2015

Universell utforming i Gutulia nasjonalpark
Universell utforming i Gutulia nasjonalpark, Foto: Henriette Bøe Kildahl

 

9 aktuelle tilskuddsordninger i 2015 for tiltak som berører naturforvaltning i Hedmark.

Aktuelt for blant annet grunneiere, rettighetshavere, frivillige organisasjoner, kommuner, interkommunale organ, virksomheter, naturinformasjonssentre, m. m.

Klima- og miljødepartementet har publisert et rundskriv som beskriver aktuelle tilskuddsordninger for blant annet naturforvaltningsområdet i 2015. Du kan lese rundskrivet her. Fylkesmannen i Hedmark har listet opp alle aktuelle tilskuddsordninger for Hedmark.

Klikk på linken under for å få mer informasjon om tilskuddsordningene, målgruppe, type tiltak og søknadsprosedyre.

http://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Nyheter---forsiden/Tilskuddsordninger-til-naturforvaltningstiltak-2015/

(Publisert:08.12.2014)