Storsatsing på Fulufjellets nasjonalparker

 

Interreg Sverige-Norge har godkjent søknad fra Nasjonalparkstyret for Fulufjellet og Länsstyrelsen Dalarna til samarbeidsprosjektet ”Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker”.  Målet er å utvikle en felles og omforent besøksforvaltning, samt ta i bruk besøksforvaltning som et verktøy i en grenseoverskridende besøksstrategi for de to nasjonalparkene. Strategien vil kunne øke tilgjengeligheten til grenseregionens natur- og kulturarv, og gjennom fellestiltak presentere begge nasjonalparkene som en sammenhengende enhet.

 

Gjennom vinteren 2015/2016 har et forprosjekt kartlagt områdets interessenter, foretak, aktiviteter og andre pågående prosjekter. Det godkjente hovedprosjektet skal ivareta nasjonalparkenes naturverdier, men samtidig legge til rette for verdiskaping i tilknytning til Fulufjellet nasjonalpark.

Styreleder i nasjonalparkstyret, Erik Sletten, mener at prosjektet vil kunne øke kvaliteten, tilgjengeligheten og opplevelsen for de besøkende i et grenseoverskridende nasjonalparkområde. En besøksstrategi vil også kunne tilrettelegge for økt lokal verdiskaping på begge sider av grensen, samtidig som verneverdiene ivaretas.

Les mer om interregprosjektet på vår prosjektside ved å klikke HER.

 

FAKTA

* Fulufjällets nationalpark i Dalarna län i Sverige ble opprettet i 2002. I 2012 ble Fulufjellet nasjonalpark opprettet på den norske siden av grensa.

* Prosjektet pågår fra 2016-2018 og gjennomføres av Nasjonalparkstyret for Fulufjellet og Länsstyrelsen Dalarna.

* Prosjektet finansieres av Interreg Sverige-Norge, Nasjonalparksyret for Fulufjellet, Länsstyrelsen Dalarna, Miljødirektoratet og Hedmark fylkeskommune. Total budsjettramme er på 7,7 millioner kroner, hvorav 2,8 millioner dekker norske kostander og 4,9 millioner dekker svenske kostnader.

* Nasjonalparkstyret for Fulufjellet er forvaltningsmyndighet for Fulufjellet nasjonalpark. Dette er et statlig styre bestående av representanter fra Trysil kommune og Hedmark fylkeskommune. Länsstyrelsen Dalarna er forvaltningsmyndighet for den svenske nasjonalparken.


* Den norske delen av Fulufjellet ligger i Trysil kommune og den svenske delen ligger i Älvdalen kommune. De to nasjonalparkene utgjør tilsammen et areal på ca. 470 km2.

Kontaktpersoner:

Nasjonalparkforvalter for Fulufjellet nasjonalpark, Henriette Bøe Kildahl/Ragnar Ødegaard, Tlf: +47 62 55 10 00. Epost: fmhepost@fylkesmannen.no

 

(Publisert:23.05.2016 Sist endret:12.05.2017)