Stier i Fulufjellet og ny kartbrosjyre

Møte på Turistbua i Ljørdalen
Møte på Turistbua i Ljørdalen, Foto: Henriette Bøe Kildahl

Ljørdalen Grendeutvalg inviterte til drøftingsmøte tirsdag 3. mai 2016 på Turistbua for å avklare hvilke stier om bør merkes opp i Fulufjellet nasjonalpark. Mange av stiene i Fulufjellet er allerede blåmerket, men trenger å merkes opp igjen da de begynner å bli utydelige. Nasjonalparkstyret har jobbet frem en ny kartbrosjyre i samarbeide med Länsstyrelsen Dalarna for det helhetlige Fulufjellet i Sverige og Norge. Kartbrosyrene skisserer blant annet stier som krysser grensen og stier som kun holder seg innenfor de respektive landene. Ljørdalen Grendeutvalg ønsker i år å prioritere oppmerking av de stier som vises i kartbrosjyren.

Sommeren 2016 vil Nasjonalparkstyret gjennomføre en omfattende brukerundersøkelse for å kartlegge hvem som besøker Fulufjellet og deres oppfatning av området, samt ønsker og behov i forhold til informasjon, tilrettelegging og slitasje etc. Vi ønsker også igjennom denne undersøkelsen å fremskaffe et bilde over hvor de besøkende ferdes og hvilke stier/innfallsporter som blir benyttet mest. Det vil bli utarbeidet en analyse og rapport etter at undersøkelsen er ferdig gjennomført. Trolig vil det være naturlig å ta en ny vurdering av stier og innfallsporter når undersøkelsen er klar.

Deltakere på dagens møtet var: Ivar Lans, Vidar Storbæk, Bjørg-Edith Enger, John Stallvik, Stein Egil Storbæk, Bente Langhol og Henriette Bøe Kildahl.

 

(Publisert:10.05.2016)