Årsrapport for 2015 og protokoll fra første styremøte i 2016

F.v. Elisabeth Sakrisson (nestleder), Per Hagebakken (vara), Emilie Enger Mehl (vara) og Dag Rønning (styremedlem).
F.v. Elisabeth Sakrisson (nestleder), Per Hagebakken (vara), Emilie Enger Mehl (vara) og Dag Rønning (styremedlem)., Foto: Henriette Bøe Kildahl

Under styremøtet 16. mars 2016 ble det nye Nasjonalparkstyret for Fulufjellet konstituert og protokoll fra møtet finner du her. Nasjonalparkstyrets første årsrapport er klar og kan lastes opp her.

(Publisert:31.03.2016)