Nytt nasjonalparkstyre er oppnevnt

Miljødirektoratet har i brev av 31.01.2016 oppnevnt nye styremedlemmer til Nasjonalparkstyret for Fulufjellet for perioden 2016-2019. Det nye styret vil konstituere seg i møte 16. mars. Styremedlemmene er invitert til opplæring/kompetansedager i Oppdal 14.-15. mars sammen med andre verneområdestyrer.

Følgende representanter er oppnevnt:

For Trysil kommune: Erik Sletten (vara: Per Hagebekken)

For Trysil kommune: Elisabeth Sakrisson (vare: Marit Nyhuus)

For Hedmark fylkeskommune: Dag Rønning (Emilie Enger Mehl)

(Publisert:19.02.2016)