Årsrapport fra Statens naturoppsyn

SNO v/Ole Vangen
SNO v/Ole Vangen, Foto: Henriette Bøe Kildahl

Årsrapporten 2014 fra Statens naturoppsyn (SNO) er nå tilgjengelig på nasjonalparkstyrets hjemmeside. Klikk her for å lese rapporten.

I rapporten finner du informasjon og bilder av tiltak som er gjennomført i Fulufjellet nasjonalpark i samarbeid med nasjonalparkstyret.

(Publisert:06.01.2015)