Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 18. november 2014

Utsikt nordover fra Storgnollen
Utsikt nordover fra Storgnollen , Foto: Trygve Opseth

 

  Nasjonalparkstyrets siste styremøte for 2014 ble avholdt på Drevsjø. Hovedtemaet for møtet var bestillingsdialogen med SNO som er en formalisert prosess mellom styret og SNO lokalt for å sikre god dialog og forutsigbarhet med hensyn til prioritering av oppsynsinnsats og gjennomføring av tiltak i verneområdene. I tillegg behandlet nasjonalparkstyret tiltasplan for 2015, møteplan for 2015 og budsjett for drift av styret 2015.

 

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets styremøte på Drevsjø kan du lese her.

Møteinnkallingen og saksfremstillinger til møtet er å finne under "Nasjonalparkstyret" og "Styredokumenter".

Merkevarestrategi for norges nasjonalparker

Styret hadde besøk av Miljødirektoratet som orienterte om den nye merkevarestrategien som det arbeides med for tiden, samt om besøksforvaltning i verneområdene. Nye profiler som skal benyttes i verneområdene skal være klare i løpet av januar 2015.

(Publisert:01.12.2014)