Merkevarestrategi for norske verneområder

Fulufjellet nasjonalpark, logo
Fulufjellet nasjonalpark, logo

Vær med på å skape ny merkevare for norske verneområder!

Arkitektfirmaet SNØHETTA er engasjert av Miljødirektoratet til å utforme en merkevarestrategi for Norges nasjonalparker/norske verneområder. Prosjektet har en egen blogg: http://snohettaworks.no/miljodirektoratet/. Alle som vil kan følge arbeidet og komme med innspill og kommentarer i bloggen. Benytt deg av sjansen til å påvirke!

Merkevarestrategien skal forene både nasjonalparker, nasjonalparklandsbyer, nasjonalparkkommuner og nasjonalparksentre.


I forbindelse med arbeidet har representanter for Miljødirektoratet og SNØHETTA vært på besøk til et utvalg verneormåder. Under arbeidet sitt har de blant annet stilt følgende spørsmål til de de har møtt:

1) Hvem er vernede områder for?

2) Hva er fellesnevneren for nasjonalparkene, nasjonalparksentrene, nasjonalparklandsbyene og nasjonalparkkommunene?

3) Hvordan kan man balansere målet om mer besøk og bedre vern i nasjonalparkene?

4) Hva håper du at den felles merkevarestrategien skal gi av resultater for dere?

Du kan gi innspill/kommentarer til arbeidet under punktet "innspill" øverst til venstre i bloggen, eller kommentere de svar som er gitt i reisebrevene.

Merkevarebygging

Hva er vi, hvem er målgruppene våre og hvordan bygger vi vår felles identitet? Merkevarebygging er i denne sammenheng ikke å miste kontrollen til markedskreftene, men å sørge for forsvarlig forvaltning av våre naturverdier og kulturarv. Målet er flere besøkende uten at det går på bekostning av vernet av naturen.

(Publisert:06.01.2015)