Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker

Interreg-logo
Interreg-logo

Nasjonalparkstyret og Länsstyrelsen Dalarna har nå sendt inn en søknad om Interregmidler til Hedmark fylkeskommune for å gjennomføre prosjektet "Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker".

Målet med prosjektet er å lage en felles og omforent plattform for besøksforvaltning i Fulufjellet, og ta i bruk besøksforvaltning som verktøy i en grenseoverskridende besøksstrategi for Fulufjellets nasjonalparker. Dette for å redusere nasjonalparkgrensenes barriereeffekter og utnytte grenseregionens samlede ressurser i og i tilknytning til Fulufjellet. Videre er målet å øke kvaliteten, tilgjengeligheten og opplevelsen for de besøkende i et grenseoverskridende svensk-norsk nasjonalparkområde, øke den lokale verdiskapingen på begge sider av grensen, samtid som forståelse for vernet økes og verneverdiene ivaretas.

Det kan ventes svar i løpet av april, og vi er veldig spente på responsen fra Interreg-sekretariatet som behandler søknaden.

(Publisert:19.02.2016)