Framtidsverksted for Forollhogna-området: Natur- og kulturarv som ressurs for bosetting og verdiskaping

Natur- og kulturarv som ressurs for bosetting og verdiskaping.

Åpne møter arrangeres i Ålen, Dalsbygda, Vingelen, Kvikne og Budalen i løpet av uke 43-44 med første møte i Ålen torsdag 23.oktober kl. 19.30. Forollhogna-området har en rik og spennende natur- og kulturarv. De viktigste forvalterne av disse verdiene er de som bor, eier og virker i området. Derfor er det særlig viktig å få kunnskap om hva de som bor rundt området kan, mener og vil. Sett av en kveld for diskusjon og idèmyldring!

 I løpet av uke 43 og 44 vil det bli gjennomført lokale møter rundt Forollhogna for å rette søkelyset mot de natur- og kulturverdiene som finnes i området. På hvilken måte kan disse verdiene være et fortrinn for lokalsamfunnene rundt både i forhold til bosetting (attraktivitet), næringsutvikling og verdiskaping?

Møtene starter kl. 19.30 og er åpne for alle interesserte!

Dato 

Sted 

Lokal hovedkontakt/arrangør 

Torsdag 23.10

Hovet, Ålen

Olve Morken, Holtålen kommune

Mandag 27.10

Kølbua, Dalsbygda

Roar Eckermann, Dalsbygda næring og utvikling

Tirsdag 28.10

Fjellheim, Vingelen

Hege Hovd, Vingelen Utvikling

Onsdag 29.10

Vollan, Kvikne

Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd /
Kvikne nasjonalparksenter

Torsdag 30.10

Budal flerbrukshus, Budal

Ingebrigt Dragset, Budal Bygdeutvikling

Program
*
Lokalt innlegg om utfordringer og muligheter i egen bygd !
* Lokale verdier og muligheter, erfaringer fra nasjonalparklandsbyarbeidet i Vingelen v/Leif Vingelen (Vingelen utvikling)
* Gruppespørsmål, idèmyldring, meningsutveksling og diskusjon rundt kaffebord
*
Spørreskjema til hver enkelt (frivillig)

Vi håper flest mulig vil sette av kvelden – enten du er opptatt av naturens egenverdi, natur- og kulturarv som kilde til kunnskap, friluftsliv og opplevelse, utviklingsmuligheter for landbruket, turisme, generell næringsutvikling, bosetting og verdiskaping.

Mer informasjon finner du her:

Pressemelding         Plakat

 

Arrangør:
Møtene arrangeres i samarbeid mellom lokale utviklingsmiljø, kommunene og Nasjonalparkstyret for Forollhogna.

(Publisert:17.10.2014)