"Færre besøkende og mindre penger til Fulufjället"

Langs riksgrensen i Fulufjellet
Langs riksgrensen i Fulufjellet, Foto: Trygve Opseth

Svensk tv1 (SVT1) har intervjuet Peter Fredman, professor i naturturisme ved Mittuniversitetet i Östersund, om resultatene fra en brukerundersøkelse om de besøkende til Fulufjällets nationalpark i Sverige sommeren 2014. Resultatene ble presentert under Fulufjellets forskningsseminar 16. oktober i Ljørdalen. Gå inn på linken for å lese mer om intervjuet:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/farre-besokare-och-mindre-pengar-till-fulufjallet

Peter Fredman sin rapport vil bli lagt ut på nasjonalparkstyrets hjemmeside når den er endelig klar for publisering. Rapporten inngår i prosjektet Den nye fjällupplevelsen som er en del i Naturvårdsverkets (tilsvarende Miljødirektoratet) forskningsprogram Storslagen fjällmiljö - forskningssatsning som skal gi kunnskap om holdbar utvikling og fremtidig forvaltning av fjellene som støtter det nasjonale miljøkvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö (www.storslagnafjall.se).  

(Publisert:21.10.2015)