Årets andre styremøte

Årets andre styremøte blir avholdt over telefon 23. februar 2015. Styret skal blant annet behandle to saker angående høringsinnspill til rapport om forenkling av utmarksforvaltningen og reviderte vedtekter for verneområdestyrene, samt stillingsinstruks for nasjonalparkforvaltere.

Sakene finner du ved å klikke her.

(Publisert:20.02.2015)