Vedtekter

 

Paragraf
Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.

I brev datert 14. desember 2012 fra statsråden i Miljøverndepartementet ble det oppnevnt tre personer til nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat. Vedtektene følger brevet.

Vedtektene lister opp formål, myndighet, geografisk avgrensing, samensetning av styret og oppgaver for styret.

Vedtakter for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat i Hedmark fylke