Styremedlemmer


Styret består av 3 representanter, to lokale politikere fra Trysil kommune og en regional politiker fra Hedmark fylkeskommune.

Under finner du en oversikt over styremedlemmene.

 

2016-2019

Rolle

Ordinært medlem

Varamedlem

Representerer

styreleder

Erik Sletten

Per Hagebakken

Trysil kommune

nestleder

Elisabeth Sakrisson

Marit Nyhuus

Trysil kommune

styremedlem

Dag Rønning

Emilie Enger Mehl

Hedmark Fylkeskommune

Styret ble oppnevnt av Miljødirektoratet 31.01.2016 og konstituert i møte 16. mars 2016.

 

2012-2016

Rolle

Ordinært medlem

Varamedlem

Representerer

styreleder

Ole Martin Norderhaug

Bjørn Karlsen

Trysil kommune

nestleder

Bjørg-Edith Enger

Eva Løken

Trysil kommune

styremedlem

Dag Rønning

May-Liss Sæterdalen

Hedmark fylkeskommune

Styret ble oppnevnt av Miljøverndepartementet 14. desember 2012.

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:10.05.2016)